راه اندازی اولیه ساعت گارمین

راه اندازی اولیه ساعت گارمین

راه اندازی اولیه ساعت گارمین

راه اندازی اولیه ساعت گارمین

راه اندازی اولیه ساعت گارمین

هنگام استفاده از ساعت خود برای اولین بار ، باید این موارد را کامل کنید
وظایف برای تنظیم آن و شناختن ویژگی های اساسی.
1- برای روشن کردن ساعت ، دکمه LIGHT را فشار دهید
2- برای تکمیل مراحل اولیه ، دستورالعملهای روی صفحه را دنبال کنید
برپایی.
در هنگام راه اندازی اولیه ، می توانید تلفن هوشمند خود را با آن جفت کنید.
ساعت خود را برای دریافت اعلان ها تنظیم کنید.
3- دستگاه را به طور کامل شارژ کنید (شارژ ساعت گارمین )
4- فعالیتی را شروع کنید

 

 

عملکرد دکمه های ساعت گارمین
عملکرد دکمه های ساعت گارمین

دکمه ها ی ساعت گارمین

دکمه سمت چپ اولی LIGHT
•برای روشن و خاموش کردن نور پس زمینه دکمه را فشار دهید.
•برای روشن شدن دستگاه فشار دهید.
•برای مشاهده منوی کنترل ها دکمه را نگه دارید.

دکمه سمت چپ دومی UP-MENU
•برای پیمایش در حلقه ویجت و منوی اصلی ساعت گارمین دکمه را فشار دهید.
•برای مشاهده منو اصلی دکمه را نگه دارید.

دکمه سمت چپ سومی DOWN
•برای پیمایش در حلقه ویجت و منوی اصلی ساعت گارمین دکمه را فشار دهید.

دکمه سمت راست اولی Δ
•برای مشاهده لیست فعالیت ها و شروع یا توقف فعالیت Δ را فشار دهید.
•برای انتخاب گزینه ای در فهرست منو دکمه را فشار دهید.
دکمه سمت راست دومی BACK-LAP
•برای بازگشت به صفحه قبلی فشار دهید.
•برای ضبط یک دور ، استراحت یا انتقال در طی چند فعالیت ورزشی دکه را فشار دهید

برای داشتن اطلاعت کاربردی ساعت های گارمین و یا کارکرد صحیح و بهینه بروی لینک ( آموزش ساعت گارمین توسط فروشگاه گارمین ) کلیک بفرمایید.