Intensity Minutes در ساعت گارمین چیست؟
Intensity Minutes در ساعت گارمین چیست؟

Intensity Minutes در ساعت گارمین چیست؟

Intensity Minutes در ساعت گارمین چیست؟

بر طبق استانداردهای جهانی 150 دقیقه حداقل دقایقی است که شما در طول هفته باید فعالیت شدید داشته باشید.
ساعت گارمین از راه های مختلف این دقایق را برای شما محاسبه می کنند.
یکی از این راه ها محاسبه تعداد گام های شما در دقیقه است.
یک روش دیگه مقایسه ضربان قلب فعلی شما با میانگین ضربان قلب شما در طول هفته است.
هر ورزشی مثل دو، دوچرخه ، وزنه برداری و … میتواند به شما کمک کند که به هدف هفتگی 150 دقیقه ایتان برسید.
ورزش شنا در محاسبه Intensity Minutes تاثیر گذار نیست‚مگر با اتصال بلت ضربان قلب گارمین HRM-PRO

ویژگی Intensity Minutes چگونه کار می کند؟

150 دقیقه حداقل هدف تعیین شده برای اعتبار دقیقه شدت هفتگی است
که نشان می دهد چند دقیقه ورزش متوسط توسط سازمان های بهداشتی مانند انجمن قلب آمریکا توصیه می شود.

بررسی شدت فعالیت در کدام از دستگاه های گارمین کار می کند؟

توجه کنید که ویژگی Intensity Minutes فقط در ساعت‌های Garmin سازگار وجود دارد.
سایر محصولات تناسب اندام مانند رایانه دوچرخه سواری Edge، دقیقه شدت را در طول فعالیت محاسبه نمی کنند.

چگونه می توانم اعتبار دقیقه شدت کسب کنم؟

ساعت‌های گارمین که دارای ویژگی اینتسیتی مینت هستند می‌توانند این معیار را به دو روش مختلف ارائه دهند:
ضربان قلب
ضربان قلب فعلی شما با میانگین ضربان قلب در حالت استراحت مقایسه می شود.
تعداد گام ها
تعداد قدم هایی که در دقیقه برمی دارید تجزیه و تحلیل می شود.
به عنوان مثال، هنگامی که یک پیاده روی یا دویدن سریع تشخیص داده شد
می توانید معیار اینتسیتی مینت راکسب کنید.

نکته مهم در رابطه با سنسور ضربان قلب و محاسبه اینتسیتی مینتس

اگر سنسور ضربان قلب وجود نداشته باشد، فقط دقیقه با شدت متوسط محاسبه می شود.
سن، وزن، قد و ضربان قلب شما در حالت استراحت که توسط ساعت گارمین شما محاسبه می‌شود نیز در معیار دقیقه‌ها نقش دارد.

آیا الزامات دیگری وجود دارد؟

نکته: سری‌های Forerunner 245/245 Music، 745، 945، 945 LTE و Venu 2 می‌توانند
در کمتر از 10 دقیقه متوالی، در صورتی که ضربان قلب شما بالاتر از آستانه‌ای که شدت متوسط در نظر گرفته می‌شود، دقایق شدتی را کسب کنند. نمایندگی گارمین