سری فیتنس و ماجراجویی

ساعت گارمین venu

سری فیتنس و ماجراجویی

که یکی از پرطرفدار ترین ساعت گارمین میباشد در این دسته که شامل ساعت گارمین ونو ،ساعت گارمین ویو اکتیو و ساعت گارمین ویومو میشوند